Publications

Damian Lizun, Examination and conservation treatment of Raden Saleh’s "Ship in distress", On Conservation, no 3, 2015

Damian Lizun, Technical examination and conservation of the painting "The Death of Sapphira" by Ambrosius Francken II: contribution to the artist technique, E-conservation Journal, no 1, autumn 2013


Damian Lizun, British Carlo Maratta picture frame: technical examination and restoration process, E-conservation. The online magazine, no 24, autumn 2012


Damian Lizun, The examination and treatment of an eighteenth century picture frame, South Tipperary County Museum, IPCRA Journal, May 2012

Damian Lizun, The conservation of a reverse painting on glass depicting Charles Stewart Parnell, Irish Professional Conservators' and Restorers' Association, Conservation Activities in Ireland II, Papers from the 2010 conference, 2012


Damian Lizun, A new lease of life for art. Painting restoration in Tipperary, Heritage Outlook, summer 2010

Damian Lizun, A new conservation project at South Tipperary County Museum, IPCRA Newsletter, spring 2010

Damian Lizun, Tryptyk z Gniewkowa, (Triptik from Gniewkowo), Spotkania z Zabytkami, no 3/2006

Damian Lizun, Dwa barokowe obrazy „Chrzest Jezusa w Jordanie” oraz „Zmartwychwstanie” z empory organowej kościoła w Rogowie, (Two baroque paintings „Baptism of Jesus in the River Jordan” and “Resurrection” from the organ prospect of the parish church in Rogowo), Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, no 3 – 4 (58 – 59) 2004

Damian Lizun, Bierzgłowskie ciekawostki, (Interesting facts of Bierzgłowo), Pomorze i Kujawy, no 1 (29) 2004

Damian Lizun, Nowe oblicze ołtarza, (New visage of altar), Spotkania z Zabytkami, no 3/2004

Damian Lizun, Gotycka Pieta Szreńska. Styl, historia, problemy konserwacji dzieła, (Gothic Pieta from Szreńsk. Style, history and the problems of conservation), Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, no 3 – 4 (54 – 55) 2003

Damian Lizun, Pieta Szreńska – przykład mazowieckiej rzeźby gotyckiej, (Pieta from Szreńsk – the example of Mazovian Gothic sculpture), Notatki Płockie, 1/194, 2003

Damian Lizun, Prace badawcze i konserwatorskie przy gotyckiej chrzcielnicy z barokową nakrywą z kościoła parafialnego w Rogowie, (Examination and restoration of the gothic baptismal font with a baroque cover from the parish church in Rogowo), Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, no 1 – 2 (52 – 53) 2003

Damian Lizun, Pieta ze Szreńska, (Pieta from Szreńsk), Spotkania z Zabytkami, no 5/2003

Damian Lizun, Z historii kościoła w Bierzgłowie, (History of the Church in Bierzgłowo), Promocje kujawsko – pomorskie, XI year, no 3 – 4 (124) 2003

Damian Lizun, Chrzcielnica z Rogowa, (Baptismal Font from Rogowo), Promocje kujawsko – pomorskie, XI year, no 1 – 2 (122) 2003

Damian Lizun, Uratowana chrzcielnica, (Rescued Baptismal Font), Spotkania z Zabytkami, no 3/2003

Damian Lizun, Problematyka konserwatorska ołtarza głównego p.w. Wniebowzięcia NMP w Kiełbasinie, (Conservation Issues of the Main Altar Dedicated to Virgin Mary in Kiełbasin), Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, no 3 – 4 (50 – 51) 2002

Damian Lizun, Dzieło roku 2001, (The 2001 Masterpiece), Spotkania z Zabytkami, no 11/2002

Damian Lizun, Barokowy ołtarz w gotyckich murach, (Baroque Altar within the Gothic Walls), Promocje kujawsko – pomorskie, X year, no 5 (113) 2002

Damian Lizun, Barokowy ołtarz główny w Kiełbasinie, (Baroque Main Altar in Kiełbasin), Zabytki, no 4 (9) 2002